Et team af kompetente undervisere

Martin Lindkvist Christiansen

Direktør og underviser

 • Cand. mag i Psykologi og Pædagogik
 • Indehaver af konsulentfirmaet “Indre styrke og robusthed”
 • Certificeret Mental robusthedstræner
 • Uddannet lærer
 • Talentudviklingschef ved Slagelse Dream Team 2003-2005
 • Leder af Slagelse Sports College 2004-2005
 • Uddannet konsulent ved Danmarks Trænerskole Aalborg
 • Uddannet elitetræner (diplom) hos Dansk Håndbold Forbund
 • Instruktør i Dansk Håndbold Forbund
 • Dansk Håndbold Forbund træner Regionalcenter Glostrup 2005-2006
 • Dansk Håndbold Forbund talenttræner Øst 2006-2009
 • Idrættens Træner Akademi, Institut for Idræt og Biomekanik, Odense Universitet
 • 43 år gammel. Gift med Lene. Familie med 5 børn

Martin er professionel certificeret Mental Robusthedstræner ved Center for Mental Robusthed. Martin er gennem uddannelsen certificeret i at lære andre, hvordan deres mentale robusthed kan øges gennem systematisk træning. Martin har erhvervet en grundig indføring i den positive psykologis teorier, begreber og interventioner med fokus på mental robusthed og evidensbaserede øvelser, der indgår i Mental Robustheds Træningsprogrammet. Herunder anvendelse af VIA-karakterstyrketests på individ- og gruppeniveau samt teknikker til selvbeherskelse, åndedrætsøvelser og guidede bodyscan-meditationer.

Martin har kompetencer til at analysere, planlægge og gennemføre trivselsforløb. Som underviser er han kreativ, innovativ og analytisk. Martins skarpe analytiske kompetencer bevirker, at han er god til at spotte potentialer for forandring, og derved finde frem til effektive metoder og løsninger. Martins strategi er at møde en arbejdsopgave uden færdige løsninger, men udarbejde analyser og handleplaner sammen med samarbejdspartnerne. Martin trives med at udvikle ideer og få dem til at lykkes. Han har situationsfornemmelse og er opmærksom på sine samarbejdspartneres behov og ønsker.

Martin har 15 års erfaring som folkeskole, højskole- og gymnasielærer, hvilket har bidraget til, at han har meget nemt ved at formidle et budskab og udvikle læringsstrategier. Martin har mere end 20 års erfaring som konsulent og instruktør inden for idrættens verden, hvor han har undervist ledere og trænere og forfattet materiale til træner- og lederuddannelser.

Martins samarbejdspartnere vil opfatte ham som imødekommende, arbejdsom, tillidsskabende og faglig kompetent, hvilket kan tilskrives, at han er i stand til at opbygge tillid og skabe gode relationer til samarbejdspartnere. Martin værdsætter et trivselsskabende arbejdsmiljø.

Martin har 20 års erfaring som træner med eliteidrætsudøvere i forskellige aldersgrupper på højeste niveau, hvilket har givet stor viden omkring den enkeltes indre styrke og robustheds betydning for præstationsevnen. Derudover har Martin siden 1996 arbejdet som instruktør og undervist idrætstrænere i pædagogik og psykologi, samt teknisk, taktisk og fysisk træning.

Tanya Lindkvist

Underviser

 • Cand. mag. i Moderne Kultur og kulturformidling, Københavns Universitet
 • Bachelor i Filosofi, Københavns Universitet
 • International uddannelse i kulturformidling, Adeste / Audience Development
 • Programchef / Dansk Arkitektur Center 2015 –
 • Museumsinspektør / Sorø Kuntsmuseum 2010 – 15
 • Museumsinspektør / Museet for Samtidskunst 2007 – 09
 • Ekstern lektor på Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
 • Kunstformidler, Nikolaj Kunsthal 2004- 07

Tanya er til dagligt programchef i Dansk Arkitektur Center og har arbejdet med professionel kulturledelse og optimering de sidste 10 år, både som inspektør i museumsverdenen og som lektor på Københavns Universitet.

Tanya er 37 år og har arbejdet professionelt med yoga i over 15 år. Tanya er uddannet yogainstruktør med fokus på opbygning og styrkelse af sensibilitet, performance, mentale processer samt meditationer, der fremmer et holistisk blik på personlige udviklingspotentialer samt forebyggelse af stressrelaterede arbejdsprocesser.

Ligeledes har Tanya publiceret en række faglige publikationer og artikler om bl.a. yoga, formidling, didaktik, kunsthistorie, samtidskunst og kuratering. Særligt fokus i dette arbejde har været en gentænkning af publikumsbegrebet mhp. at stimulere til engagement og læring gennem aktiv refleksion samt deltagelse.

https://dk.linkedin.com/in/tanya-lindkvist-3a29674

Lester Ansel Johanessen-Henry

Underviser

 • Scient. Adm. Roskilde Universitetet 1993
 • Scient. Pol 1.del Aarhus Universitet 1988
 • Master Positiv Psykologi, Aarhus Universitet 2016.
 • Selvstændig Konsulent siden 2005
 • Mental Robusthedstræner – Center for Mental Robusthed 2015
 • Europæisk konference i Positiv Psykologi Amsterdam 2013
 • Brief London Intensiv Løsningsfokuseret ledelse coaching og teamcoaching 2014
 • Brief London Intensiv Løsningsfokuseret træning 2010, 2011, 2012 og 2013
 • Internt udviklingsforløb: Nærvær i samtalen og udvikling af den lyttende kultur i teams. Equilibrio 2004-2005
 • Konsulentrollen systemisk grunduddannelse 2001
 • Konflikthåndtering og Meditation. Nellemann konsulenterne 2000
 • Teambuilding og coaching. StrandgårdsgruppenA/S 1998-1999
 • Supervision. Kempler Instituttet, København 1998
 • Elitehåndboldtræner 1992-1999
 • Dansk Håndbold Forbunds elitetræneruddannelse – Diplomuddannelse 1990-1993
 • Gift med forsker og præst Christine T Johannessen-Herny (3 børn)

Erfaring: Metodeudvikling, metodeimplementering, undervisning, træning, supervision, coaching og parsamtaler med afsæt i løsningsfokuseret metode og mental robusthed og resiliensprocesser.

Søren Simonsen

Underviser

 • Salg og marketing – CBS.
 • Sælger – Walter Jessen A/S
 • Sælger – Partek Høganas A/S
 • Certificeret salgschef – Frank Johansen A/S
 • Direktør – Service Gruppen Danmark og SGD-reklame

Erfaring: Metodeudvikling, metodeimplementering, undervisning, træning, supervision, coaching og parsamtaler med afsæt i løsningsfokuseret metode og mental robusthed og resiliensprocesser.

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27

Resiliens Træneruddannelsen 2023 på Comwell Roskilde

X