Hvad andre siger om vores workshop

Ønsker du at styrke dine medarbejderes indre styrke og robusthed? Har du medarbejdere, som har brug for nye strategier til at håndtere et stresset arbejdsliv, mentale udfordringer og ønsker konkrete brugbare trivselsskabende redskaber – kan en 3 timers inspirerende workshop på din virksomhed bidrage til at klæde ledere og medarbejdere på til at igangsætte positive forandringsprocesser.

Igennem indre styrke og robusthedstræningsprogrammet har jeg fundet frem til, hvilke værdier jeg vil sætte fokus på både i mit privat- og arbejdsliv. Jeg er blevet bevidst om, hvad der giver mig energi i dagligdagen og arbejder nu henimod flere flow oplevelser.

Kurset med Martin har givet mig indsigt i, hvad jeg selv vægter højest som person. Jeg har fået mere energi og større indsigt i hvorledes jeg håndterer oplevet modgang i forskellige kontekst.

Indre styrke og robusthedstræningsforløbet har givet mig en personlig selvindsigt, der har skabt en bevidstgørelse omkring, hvilke personlige kompetencer og færdigheder jeg besidder og hvordan jeg i højere grad kan få dem i spil.

This workshop has given me more focus on positive emotions – there are lots of them.

Today I work with positive feelings and got some tools and ideas to give and receive positive emotions. Today has been an opportunity to share positive thoughts to each other.

Today I work with positive feelings and got some tools and ideas to give and receive positive emotions. Today has been an opportunity to share positive thoughts to each other.

I have at this workshop got various tools to cultivate positive thinking in the department that is valuable in our future work.

Indre styrke og robusthedstræningen har for mig haft stor indflydelse i min hverdag. Bevidstgørelse af min vedholdenhed og selvkontrol har virkelig været en øjenåbner for mig.

Min deltagelse ved et 6 ugers indre styrke og robusthedstræningsprogram har givet mig en bevidsthed om egne styrker og lyst til i højere grad at anvende mine karakterstyrker i forskellige kontekster.

Mit indre styrke og robusthedstræningsforløb hos Martin har skabt en bevidstgørelse om mine mindre fremtrædende karakterstyrker og hvorledes jeg får dem mere i spil. Forløbet har bidraget til refleksioner over, hvorvidt min dagligdag er præget af positive oplevelser og hvordan jeg kultiverer mere positivitet. Jeg har erhvervet strategier til at trække vejret optimalt, som har haft indflydelse på min selvbeherskelse.

Kurset  har gjort mig bevidst om, at det er umuligt at putte folk i kasser, men til gengæld ved at par mentale træningsøvelser at vurdere egne stærkeste karaktertræk.

The workshop content reminds me of that positive action can make a huge difference both for me and for the people around me.

Min deltagelse ved indre styrke og robusthedstræningsforløb har gjort mig mere bevidst om at tænke ud over mine egne behov. Jeg har lært at skrue op og ned for mine karakterstyrker, som har haft betydning for min vedholdenhed.

Mine negative tanker i mit privat- og arbejdsliv er jeg blevet bedre til at håndtere ved at bruge nogle af kursets strategiske værktøjer. Jeg har lært at analyse mine tanker og følelser. Værktøjerne har gjort mig bevidst om, hvornår tankerne er indbildning eller virkelighed.

I have filled up my Positive energy bowle towards my colleagues.

I have gotten some positive experience and ideas of putting more positive thinking in to me daily life.

Min deltagelse ved et 6 ugers indre styrke og robusthedstræningsprogram har bidraget til, at jeg er blevet bedre til at håndtere modgang og overvinde mentale udfordringer, både i privat- og arbejdslivet. Jeg er blevet bedre til at vende negativitet til positivitet. Jeg er blevet bevidst om mine karakterstyrker, og hvordan jeg håndterer mine mindre fremtrædende styrker. Jeg har lært at fokusere på de positive ting i mit liv fremfor de negative og jeg har derved opnået mere livsglæde.

Training and awareness of thought traps using the ABC model during the workshop made me aware of my thought traps and how they affect my behaviour.

Our team were able to commit to the workshop. It definitely started a good atmosphere in the department.

Medarbejdere fra Novo Nordisk refleksioner fra deltagelse ved en 3 timers workshop om positive følelser, tænkning & problemløsning, relationer & kommunikation og trivsel i arbejdslivet:

 • Our team were able to commit to the workshop. It definitely started a good atmosfhere in the department”.
 • “Har fået nogen redskaber/ideer ti at give/modtage postive emotioner.
 • “Training and awareness of thought traps using the ABC model during the workshop made me aware of my thought traps and how they affect my behavior”
 • “Idag har været en god mulighed for at dele tanker og følelser med hinanden”
 • “The workshop content reminds me of that positive action can make a huge difference both for me and for the people around me.”
 • “I have filled up my Positive energy bowle towards my colleagues”
 • “I have gotten some positive experience and ideas of putting more positive thinking in to me daily life”
 • “This workshop has given me more focus on positive emotions – there are lots of them”
 • “Today I work with positive feelings and got some tools and ideas to give and receive positive emotions. Today has been an opportunity to share positive thoughts to each other “.
 • “This workshop remind me of that the change starts with yourself”
 • “I have at this workshop got various tools to cultivate positive thinking in the department that is valuable in our future work
  “The workshop make me aware of my mind traps and how changing them can influencce the outcome”

Deltagere, Novo Nordisk

Deltagere fra Dansk Studie Center refleksioner fra deltagelse ved kursusforløbet “Personlig udvikling og kommunikation” for teams og større grupper:

 • Øvelsen med 3 gode ting samt positivitetstesten har givet mig mere glæde og overskud i hverdagen”.
 • “Undervisningen gjorde mig opmærksom på også at få sagt tak for de små ting, man tit ikke tænker over”.
 • “Jeg følte at jeg VIRKELIG gav  noget af mig selv, og fik ligeså meget igen af de andre i gruppen”.
 • “At skulle skrive taknemlighedsbrevet har givet mig rigtig meget og jeg føler allerede, at jeg sætter meget mere pris på det, som andre gør for mig”.
 • “Arbejdet med værdier fik mig til at reflektere over, havd der betyder mest i mit liv”.
 • “Jeg er blevet langt klogere på mig selv efter at have arbejdet med karakterstyrker. Undervisningen har givet mig gode redskaber til at finde ud af, hvilke karakterstyrker jeg evt. kan skrue mere op for”.
 • “God struktur af undervisningen. Både med lærerstyret oplæg, individuel arbejde, gruppearbejde, walk and talk og debat”.
 • “Jeg er blevet mere bevidst om, hvilke tankefælder jeg har og, hvordan jeg kan håndtere dem”.
 • “Arbejdet med værdikort gav mig helt vildt meget, da jeg virkelig fik åbnet op for meget personlige ting”.
 • “Gennem undervisningen og samtaler med dig er jeg blevet mere afklaret på min fremtid og valg af studie”.
 • “Det var lærerigt og godt, at vi selv først skulle sidde og reflektere og derefter ud og dele det med andre fra gruppen”.

Deltagere , Dansk Studie Center

Medarbejdere fra Scan-Group A/S refleksioner fra deltagelse ved ”Boost your sales Performance” tre timers workshop:

 • ”Workshoppen gav mig indsigt i, at personalegruppen ”løfter” i flok til gavn for egen/såvel som firmaets udvikling”.
 • ”Gode anbefalinger omkring gameplan og det at arbejde med målsætninger”.
 • ”Vil helt klart overveje, at få et større fokus på at kultivere positivitet i mit team”.
 • ”Positiv psykologi var en ny og interessant verden for mig”.
 • ”Blev opmærksom på, at ændringer starter hos én selv”
 • ”Workshoppen tydeliggjorde for mig, at der altid er Room for improvement og, at man altid kan optimere salgsprocesser”
 • ”Jeg fik nye redskaber til at salgsoptimere”
 • ”Fik ny viden omkring, hvordan jeg kan skabe mere positivitet med mine kollegaer”
 • ”Blev inspireret til at arbejde mere struktureret med klare mål på skrift og tale”’
 • ”Fik redskaber til high performance
 • Fik troen på, at udvikling kan skabe forandringer”
 • ”Inspirerende teoretisk input om, hvordan man skaber holdånd”
 • ”Gode fif omkring, hvorledes man kan optimere salg ved brug af Børsen, Dansk Industri, sociale medier osv.”
 • ”Interessant teoretisk gennemgang af uønskede følelsers betydning for at high performance”.

Deltagere, Scan-Group A/S

Send us mail

6 + 2 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27

Resiliens Træneruddannelsen 2023 på Comwell Roskilde

X