Indfri dit fulde, mentale potentiale

Resiliens screening

Er I nysgerrig på spilleres mentale robusthed og ønsker I at få større viden om spillerens mentale potentiale? Vi tester spillernes evne for fleksibel tænkning, håndtering af tanker og følelser, optimisme, karakterstyrker, evnen til at skabe relationer og kommunikere.

Den komplette spiller
Gennem flere forskellige valide resiliens test vil trænere og ledere få en indsigt i klubbens udvalgte spilleres tro på egen evne samt kompetencen til at rumme og forstå egne og andres følelser under high performance. Analysen af resiliens test vil vise om spillerne har evnen eller potentialet i at kunne udvikle fleksibilitet i egen tænkning ved at sætte ord på og forholde sig analyserende til egne tanker, følelser og overbevisninger.

VIA karakterstyrker test
Spillerne vil afvikle en VIA karakterstyrketest, hvor trænere og ledere vil få indsigt i spillernes og teamets karakterstyrker, og hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer under high performance.

Optimisme og mestring
Vores resiliens test vil vise, hvorvidt spillerne er i stand til at tænke optimistisk, når de oplever modgang under high performance.

Psykisk velbefindende og koncentration

Klubbens udvalgte spillere vil blive testet i evnen til at kunne koncentrere sig og generel glæde og tilfredshed.

Målet med resiliens test:

  • En større indsigt i spilleres mentale robusthed.
  • En større indsigt i spilleres og teamet karakterstyrker.
  • En større indsigt i spilleres troen på sig selv.
  • En større indsigt i spilleres evne til at håndtere mentale udfordringer.

Vores resiliens test indeholder følgende emner:

  • Tanker og følelser
  • Karakterstyrker
  • Håndtering af tanker og følelser
  • Optimisme
  • Kommunikation

Praktiske omstændigheder

Afvikling af reciliens screening indbefatter et besøg i klubben, hvor udvalgte spillere vil blive testet. Efterfølgende vil resiliens og karakterstyrke tests analyseres og resultater vil blive fremført for spillernes trænere og ledere. Der vil være mulighed for at tilkøbe mental robusthedstræning for testpersonerne med udgangspunkt i resultater af resiliens og karakterstyrke test.

Pris:
Timeprisen er 850 kr. (ekskl. moms). Prisen er inkl. afvikling af test, analyse og fremlæggelse af resultat. Hvis man ønsker at resiliens screene et hold på eks. 15 spillere, skal man regne med ca. 15 timers arbejde.

Den robuste sportsudøver – Det robuste team

Træningsforløb til både individuelle sportsudøvere og teams

Ønsker du at styrke din mentale robusthed? Ønsker du at indfri dit fulde mentale potentiale? Ønsker du nye strategier til at håndtere mentale udfordringer ved dine idrætsaktiviteter? Ønsker du nye strategier til at håndtere forventningspres? Ønsker du at styrke troen på egne evner ved dine idrætsaktiviteter? Har du brug for ny positiv energi? Ønsker du at styrke motivationen og træningsglæden i dine aktiviteter? Har du viljen til at skabe forandringer?

Hvis ovenstående er tilfældet, vil vi forsøge at hjælpe dig med at skabe en bevidsthed om evnen til at gøre det i din idræt, som du er bedst til. Vi vil via mentale træningsøvelser og træningsforløb skabe forhold, hvor du bliver i stand til at analysere tanker og adfærd for at opnå bedre præstationer. Vi vil præsentere arbejdsredskaber, som styrker evnen til at tro på egne færdigheder.

Træningsforløb

Dette træningsforløb henvender sig til både individuelle sportsudøvere og teams i alle sportsgrene, som ønsker en stærk mental robusthed, som vil øge præstationsniveauet.

I træningsperioden vil vi arbejde med bevidstgørelse af personlighedstræk, selvtillid, optimisme samt evnen til at løse mentale udfordringer. Derudover vil vi træne selvbeherskelse, som handler om evnen til at håndtere følelser, der har indflydelse på måden, hvorpå teamet interagerer med hinanden under idrætspræstationer. Vi vil arbejde med evnen til at forstå og rumme følelser. Træningen vil skabe forudsætninger for at være rolig under modgang og emotionel kontrol af følelser i forbindelse med angst, vrede, skuffelser og forventninger i forbindelse med idrætspræstationer. Selvbeherskelse vil hjælpe udøveren, teamet og trænere til at beherske og håndtere følelser af modgang i svære situationer. Selvbeherskelse vil hjælpe med refleksion inden handling og regulere vrede og irritation, hvilket kan mobilisere energi og overskud. Vi vil i træningsforløbet arbejde med styrkelse af teamets relationer, som kan bidrage til at skabe håb og optimisme ved idrætspræstationer.

I træningsperioden skal du eller teamet løbende udarbejde en positivitetstest, der er et værktøj til at måle positivitet. Du eller teamet vil derigennem skabe en bevidstgørelse om, hvorvidt din/jeres adfærd er præget af positive eller negative tankemønstre idrætspræstationer samt, hvilken indflydelse tankemønstrene har for trivslen. Disse tankemønstre vil være udgangspunkt for en forandringsproces gennem træningsøvelser.

Træningsforløbet med dig eller teamet starter med en analyse af oplevet modgang og forandringsønsker. Under forløbet vil du eller teamet udarbejde en VIA Pro karakterstyrketest. Denne test giver dig eller teamet mulighed for at reflektere over egne karakterstyrker og hvilke karakterstyrker, der kan være med til at danne en bestemt kultur. Vi vil udarbejde en analyse, som viser, om der er nogen karakterstyrker, der ser ud til at have særlig betydning for din eller teamets trivsel.

Vi tilbyder at besøge sportsudøveren/teamet 1-2 gange ugentligt eller efter behov. Hver mental robusthedstrænings seance afvikles over halvanden time. Analysen er idrætsudøveren eller teamets ønskede forandringer og oplevelse af mentale udfordringer danner udgangspunkt for sammensætning af et Indre styrke og robusthedstræningsforløb. Vi vil arbejde med en eller flere af nedenstående robusthedsfaktorer alt efter behov:

Følelser og high performance
– Træning af evnen til at opbygge et fundament af positive emotioner.
– Strategier for uønskede tanker og følelser
– Bevidstgørelse af FLOW.

Fleksibel tænkning og problemløsning
– Træne evnen til at forstå sammenhæng mellem tanker og følelser.
– Analysere mentale udfordringer ved træning og kampe.
– Analysere egne følelser og overbevisninger/tankerforklaringsstile og arbejde med redskaber for håndtering af disse.

Relationer og kommunikation
– Træning af responsstile.
– Kommunikationscirklen
– Analyse af kommunikationsformer under træning og kamp.

Selvbeherskelse
– Træning af evnen til at regulere og kontrollere følelser, impulser og behov samt forblive rolige under pres.
– Træning af redskaber, som kan hjælpe til med at håndtere følelser som angst, vrede og skuffelse.
– Skabe forståelse for at kunne rumme og forstå egne og andres følelser.

Karakterstyrker
– Bevidstgørelse af egne og/eller teamets karakterstyrker.
– Udarbejdelse af handleplan for hvorledes egne eller teamets karakterstyrker anvendes i skabelsen af det robuste team/udøver.

Værdier og målsætning
– Den værdistyret vej
– Den følelsesstyret vej
– Mission og gameplan

Pris: 1.500 kr. ekskl. moms pr. seance (træningsøvelser, handleplaner, undervisningsmaterialer, VIA Pro karakterstyrketests og positivitetstests). Priser er eksklusiv eventuel kørsel og bro/færge som afregnes efter statens takster.

Vi tilbyder derudover vores deltagelse ved eventuelle træningslejre, slutrunder, stævner og kampe for træning af indre styrke og robusthed. Kontakt os for sammensætning af program under ovenstående begivenheder.

Send us mail

5 + 2 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27