DAFF - Amerikansk Fodbold

DAFF – Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

En fantastisk dag med det store trænerteam for Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF). Dagen gik med overværelse af landsholdstræning samt præsentation af resultater af mine resiliens screeninger for udvalgte landsholdsspillere. De udvalgte landsholdsspillere blev testet for følgende: Relationer, Tilfredshed, Optimisme, Fleksibel tænkning, Tanker og følelser, Tankefælder, Positive emotioner, Selvkontrol, Medfølelse og tankemønstre. Derudover præsenteret jeg resultatet af de udvalgte landsholdsspilleres karakterstyrketest.

Med baggrund i resultatet af resiliens screenings test og karakterstyrketest præsenterede jeg resiliensskabende aktiviteter, som trænerteamet afprøvede på egen krop. 
 
Det store trænerteam for Dansk Amerikans Fodbold Forbund (DAFF) fortæller om seancen (til højre for):
“Jeg kan godt lide tanken om at have en taktik til at løse de følelsesmæssige udfordringer”
“Det var utrolig spændende at se de individuelle spillerprofiler (resiliens). Det gav mig lyst til at se for alle spillerne”.
“Det var udbytterigt at få konkrete værktøjer/strategier til at arbejde med spillernes følelsesmæssige “svagheder””.

Jeg glæder mig til næste seance med Dansk Amerikans Fodbold Forbund (DAFF).

“Jeg synes det var forbløffende nemt at sætte karakterstyrker på mine positive oplevelser”.
“Det var meget brugbart at få konkret viden om mine spillere, og jeg med denne viden vil jeg nemmere kunne hjælpe holdet”
“Det var lærerrigt at få sat ord på de følelser, der er i mig, når jeg har oplevelser af modgang eller medgang”.

Send us mail

3 + 0 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27

Resiliens Træneruddannelsen 2023 på Comwell Roskilde

X