• Resiliens i arbejdslivet

 • Resiliens - Foredrag - Workshop

 • Resiliens screening

Resiliens Træneruddannelse 2020

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som coach og facilitator af forandringsprocesser og henvender sig til dig, der arbejder med aktivitetsparate, jobparate og integrationsborgere henimod fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Velkommen

Med træning af udvalgte resiliensfaktorer får du redskaber til at styrke din robusthed. Der er mulighed for at vælge følgende resiliensfaktorer ved vores foredrag og workshop:

 • Positive emotioner
 • Relationer
 • Karakterstyrker
 • Fleksibel tænkning

Arbejdet med resiliensskabende aktiviteter henvender sig til virksomheder som ønsker at løfte stemningen i organisationen ved at skabe bevidstgørelse om, hvorledes den enkelte medarbejder kan skabe positive emotioner for sig selv og for teamet. Virksomheden kan vælge et foredrag og workshop, hvor deltagerne får indsigt i egne karakterstyrker. Trivsel i arbejdslivet styrkes ved at identificere og dyrke medarbejderes mest fundamentale karakterstyrke og bruge dem dagligt. Virksomheder kan ligeledes vælge foredrag og workshop, hvor vi vil arbejde med resiliensskabende aktiviteter, der kan være med til at skabe det robuste team.

Ved vores foredrag og workshop om fleksibel tænkning vil vi arbejde med resiliensskabende aktiviteter, der kan hjælpe med at få øje på tankemønstre og blive mere analytisk ved at reflektere over, hvordan man føler, tænker og handler. Deltagerne vil arbejde med resiliensskabede aktiviteter, der udvikler fleksibilitet i egen tænkning ved at sætte ord på og forholde sig analyserende til egen tanker, følelser og overbevisninger. Deltagerne vil blive præsenteres for resiliensskabende aktiviter, der støtter op om at tænke optimistisk, ved oplevet modgang.

Virksomheder får strategiske redskaber til at opbygge og udvikle relationer til og mellem medarbejdere, der vil kunne skabe positive forandringer på arbejdspladsen. Arbejdsglæde, samarbejde og forandringer er centrale elementer i robusthedstræningen.

Vores mest populære Workshops

Resiliens i arbejdslivet

Har din virksomhed brug for nye strategier til at øge trivslen og igangsætte positive forandringsprocesser i arbejdslivet? At skabe trivsel kan trænes og udvikles gennem resiliensskabende aktiviteter. Disse aktiviteter præsenterer vi gennem vores mange workshops.

Resiliens – Foredrag – Workshop

Er I nysgerrig på begrebet resiliens? Book et foredrag og workshop, der indeholder præsentation og træning af strategier til bl.a. at håndtere og frigøre sig fra uønskede tanker og følelser. Deltagerne vil blive præsenteret for hvorledes man er i stand til at sortere i, hvilke tanker man vil handle på, og hvilke man vil lade passere – styre sin opmærksomhed og evnen til at flytte den.

Resiliens screening

Er I nysgerrig på spilleres mentale robusthed og ønsker I at få større viden om spillerens mentale potentiale? Vi tester spillernes evne for fleksibel tænkning, håndtering af tanker og følelser, optimisme, karakterstyrker, evnen til at skabe relationer og kommunikere.

Nuværende Kunder

FA 2000

For at styrke arbejdet med klubbens spillere har FA 2000 ansat Martin Lindkvist Christiansen som ny mentaltræner med fokus i kravene hos DBU Licens omkring mentaltræning….

Holte tennisklub

I august 2019 startede et 6 måneders forløb med resiliens screening og mental robusthedstræning for unge dygtige tennisspillere i Holte tennisklub. Det har været utrolig spændende og lærerrigt både for de deltagende spillere, trænere og sportschef…

DAFF – Amerikansk Fodbold

En fantastisk dag med det store trænerteam for Dansk Amerikans Fodbold
Forbund (DAFF). Dagen gik med overværelse af landsholdstræning samt
præsentation af resultater…

Resiliens Træneruddannelse 2020

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som coach og facilitator af forandringsprocesser og henvender sig til dig, der arbejder med aktivitetsparate, jobparate og integrationsborgere henimod fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personlig udvikling og kommunikation

kursusforløb for teams og større grupper.

Deltagerne i undervisningen vil blive klædt på til at:

 • Kunne forstå sig selv og andre.
 • Stå frem for en forsamling.
 • Gå målrettet efter drømmestudiet eller jobbet.
 • Mobilisere egne karakterstyrker. – Indsigt i egne værdier.
 • Træffe de rigtige beslutninger.
 • Kultivere positive følelser for sig selv og andre.
 • Indsigt i egne tanker og følelser.
 • Forblive rolige under pres og styrke evnen til at kontrollere følelser.
 • Identificere tænkefælder og overbevisninger.
 • Øge evnen for optimisme.
 • Styrke etablerede og nye relationer.

Du skal være motiveret for at skabe forandringer i dit liv

Robusthed er en færdighed, der hjælper deltageren med at opdage egne styrker, kontrollere tanker og følelser samt møde modstand med nysgerrighed. Træning af din robusthed virker trivselsskabende.

Træning af udvalgte resiiensfaktorer kan hjælpe dig med bevidstgørelse om, hvordan du kan skabe positive emotioner for dig selv og for dit team. Vi er motiveret af jagten på energi. Vi tilbyder foredrag, workshops, resiliens screening og mental robusthedstrænings forløb hvor du og din trivsel kommer i centrum.

Træning af udvalgte resiliensfaktorer indeholder aktiviteter, som forudsætter aktiv deltagelse. Indholdet vil være præget af teoretiske oplæg og praktiske træningsøvelser.

Vores samarbejdspartnere

Læs udtalelser fra kursister HER

Send us mail

5 + 3 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27